Egoïstisch, Onzelfzuchtig, Eigenliefde

Iemand vroeg me onlangs of houden van mezelf en mezelf op de eerste plaats zetten egoïstisch was. Terwijl ik het verschil trachtte uit te leggen, realiseerde ik me dat er een subtiel verschil is. Dit zijn twee duidelijk verschillende bewustzijnsniveaus.

De dingen worden beter

De laatste tijd zeggen sommige mensen: "De dingen worden alsmaar erger!" Als je je realiseert dat je meer krijgt van datgene waar je je aandacht op richt, en de toestand van de wereld als negatief beschouwt, dan denk ik dat het lijkt alsof het verergert...

Ben jij tevreden met je job?

We zijn opgegroeid in een maatschappij waarin carrières zeer belangrijk zijn… waarin veel aandacht besteed wordt aan hoeveel we verdienen, aan pensioensparen, promotiekansen, enz. Er wordt bovendien vaak gepraat over «een vaste betrekking», «anciënniteit» en financieel «succes».

Ben jij terughoudend?

Soms zijn we terughoudend om onze liefde te uiten uit angst verkeerd begrepen te worden of omdat we denken dat de tijd niet « rijp » is. Over het algemeen werd ons aangeleerd onze negatieve emoties – angst, woede, verdriet, pijn enz. – te onderdrukken.