Wees eerlijk tegenover jezelf

Op de een of andere manier weet ik het altijd wanneer ik niet eerlijk tegenover mezelf ben. Het lijkt een beetje op weten dat iemand je iets verbergt omdat ze vermijden in je ogen te kijken. Zo zijn er tijden waarop ik mijn ogen wegdraai van mijn Zelf of van anderen...

Wees eerlijk tegenover jezelf

Op de een of andere manier weet ik het altijd wanneer ik niet eerlijk tegenover mezelf ben. Het lijkt een beetje op weten dat iemand je iets verbergt omdat ze vermijden in je ogen te kijken. Zo zijn er tijden waarop ik mijn ogen wegdraai van mijn Zelf of van anderen. Mijn verstand kan zelfs een perfect «logische» verklaring bedacht hebben waarom ik niet 100% oprecht ben. Het beredeneerd verslag dat het aanwendt kan zijn «Als je de waarheid vertelt, doe je die andere persoon pijn», «Dat is de manier waarop het altijd al gedaan werd», «Niemand zal het weten», of «Ik wil hen niet van streek maken».

Nochtans heb ik in al die gevallen mijn innerlijke wijsheid aan de kant gezet, heb ik het vertrouwen dat ik in mezelf heb verraden, en de toon van de rattenvanger gevolgd. Ik heb toegelaten dat het me op het verkeerde pad bracht…

Ik herinner me mijn gedrag in het begin van mijn relatie met de man die sindsdien mijn ex-echtgenoot werd. In die dagen probeerde ik me aan te passen om «anderen te behagen». Laat me je een voorbeeld geven : Hij stelde voor dat we ergens naartoe gingen bijv. naar de bioscoop. Soms wou ik gewoon thuis blijven of iets anders doen, maar om hem te plezieren ging ik mee. Die uitstapjes liepen altijd slecht af. We maakten ruzie, kwamen in een onplezierige situatie terecht (file, enz.) of ik haatte de film. Terwijl op de momenten dat ik besloot trouw aan mezelf te blijven en mijn verlangen om thuis te blijven te respecteren, de dingen altijd goed afliepen. Als ik trouw blijf aan mijn Zelf volg ik altijd de hoogst mogelijke gedragslijn.

Als iedereen trouw bleef aan zijn Zelf zou er geen oorlog zijn, geen haat en er zouden geen problemen op aarde zijn. Dit kan vergezocht klinken, maar denk er eens een minuut over na. Zou oorlog kunnen bestaan als de mensen die erbij betrokken zijn trouw zijn aan hun Hoger Zelf - hun eigen «hogere» aard? Tuurlijk niet !

Zelfs op kleinere schaal – «strijdend» met de mensen rondom jou – is jouw Waarheid volgen altijd een pad van groei, harmonie en innerlijke vrede. Is het op die momenten waarop je je waarheid hebt gevolgd, zelfs al leek het alsof je iemand pijn zou doen of teleurstellen, uiteindelijk niet op de beste manier voor alle betrokkenen uitgedraaid ?

Er waren momenten waarop we dachten dat we een bepaald gedrag «moesten «volgen om te vermijden dat we iemand pijn deden. Maar hoe weten we wat het grotere plan nodig heeft voor zijn voltooiing ? Het enige wat we kunnen doen is trouw blijven aan onze innerlijke leiding en vertrouwen dat het altijd naar ons hoger goed zal leiden. Soms is het nodig dat iemand de waarheid te horen krijgt. Het lijkt dan alsof het hen kwetst. Als we onze woorden zo kiezen dat we hen niet aanvallen maar ons perspectief en onze gevoelens met hen delen, kan deze persoon wat we te zeggen hebben als de waarheid in plaats van als een oordeel aanvaarden. Op een niet-oordelende manier zeggen hoe we ons voelen, maakt het voor hen gemakkelijker om naar zichzelf en naar de situatie te kijken en naar de waarheid die er voor hen inzit.

Ik geef toe dat ik hier nog af en toe mee worstel. De ethiek om anderen altijd op de eerste plaats te zetten, beleefd te zijn (vriendelijk), niet «egoïstisch» te zijn, en kost wat kost anderen niet pijn doen, was zeer sterk aanwezig in mijn katholieke opvoeding. Op de een of andere manier nam ik het als het evangelie aan. Als ik nu terug kijk op dat evangelie, zie ik dat Jezus Christus in hoogsteigen persoon niet bang was om zijn Zelf uit te drukken en zijn waarheid te volgen.

Vaak werd ons verteld niet «zelfzuchtig» te zijn. Betekent dat dat we Zelf-loos moeten zijn ? Leidt dit tot het verliezen van ons Zelf, het vertrouwen verraden dat het kind in ons voor onze Hogere wijsheid heeft? Je mag denken dat je iemand teleurstelt door hem de waarheid te vertellen maar op de lange duur en soms zelfs op de korte duur zal de waarheid ons bevrijden.

We zijn rare wezens. We plegen wat we als een misdaad tegen onze Waarheid oordelen en dan draaien we om en manifesteren situaties waarin we onszelf voor vroeger gedrag veroordelen. Eerlijk tegenover onszelf zijn maakt het leven gemakkelijker en aangenamer. Je zal het niet langer nodig hebben situaties te creëren waarin je jezelf veroordeelt voor je ontrouw.

De gemakkelijkste weg uit die onbuigzaamheid is onze waarheid volgen en vertrouwen dat zij ons naar ons hoger goed zal leiden. Ga ervoor ! Zing voortaan «Ik moet mezelf zijn, ik moet vrij zijn…» Wees eerlijk tegenover je Hoger Zelf. Je zal jezelf ervoor beminnen, je oprechtheid zal anderen bijstaan vooruit te gaan op hun pad in het leven, en zij zullen daarvoor van je houden.

door Marie T. Russell
Vertaald door Sonia Serneels

Vertaald uit het "Being True to Your Self" bij www.innerself.com.


russell_bio_dutch


translate_bio_dutch_sonia